Η Τράπεζα

Λείψανα τῆς ἀρχαίας Τράπεζας σώζονται ἕως σήμερα. Ἡ Τράπεζα αὐτή ἦταν μία ἰδιόρρυθμη μακρόστενη ὀρθογώνια οἰκοδομή πού κατέληγε σέ μία ἐξέχουσα ἡμικυκλική ἁψίδα.

 

 Τό ἐσωτερικό τῶν τοίχων διαμορφωνόταν ἀπό 15 ἐπάλληλες σέ σειρά κόγχες. Ἀπό τό σχέδιο τοῦ Ὀρλάνδου φαίνεται πώς εἶχε ἱκανές διαστάσεις γιά νά μπορεῖ νά ἐξυπηρετεῖ τίς ἀνάγκες τοῦ πολυάνθρωπου Κοινοβίου τῆς Μονῆς στά χρόνια τῆς βραχύβιας ἀκμῆς τοῦ 17ου αἰώνα.

Πρόσθετες πληροφορίες