Απολυτίκιον Αγίων Πατέρων

Απολυτίκιον των 179 σφαγιασθέντων Αγίων Πατέρων

 

Ηχος δ' Ο καθαρώτατος Ναός του Σωτήρος

 

Πρόσθετες πληροφορίες