Ι.Μ. Παντοκράτορος ΤΑΩ (Νταού Πεντέλης)

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  210-6039226 / 210-6038995

Τηλεομοιότυπο (Fax): 210-6039985

 

Τοποθεσία που βρίσκεται η Μονή:

 Χάρτης

Πρόσθετες πληροφορίες