Αγιογραφία

Η Ιερά Μονή δραστηριοποιείται στην Βυζαντινή Αγιογραφία και τοιχογραφία, ψηφιδωτά κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Μονή.

Πρόσθετες πληροφορίες