ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Βυζαντινή Μουσική

Η Ιερά Μονή διαθέτει αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Στη σχολή αυτή φοιτούν αρκετές σπουδάστριες οι οποίες γεύονται τους θησαυρούς της βυζαντινής μουσικής και υμνογραφίας.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Μονή.

Πρόσθετες πληροφορίες