Τα κτιριακά μέρη του αρχαίου μοναστηριακού συγκροτήματος

Ἡ Ι. Μονή Παντοκράτορος, ὅπως καί ὅλες σχεδόν οἱ ὀρθόδοξες Μονές, περιβάλλονταν ἀπό ἕνα ὀρθογώνιο περίβολο, τοῦ ὁποίου τό μέγεθος ἦταν ὅσο διακρίνεται καί σήμερα, ἐφόσον ἡ νέα πτέρυγα τῆς Μονῆς βρίσκεται στά νοητά ὅρια τῆς παλαιᾶς.

Τήν κεντρική θέση καταλαμβάνει τό ἀρχαῖο καθολικό της, δυτικά τοῦ ὁποίου διακρίνεται ἡ ἰδιόρρυθμη τράπεζα, τῆς ὁποίας σώζονται σήμερα μόνο τά θεμέλια. Ἀνατολικά, ἐκτείνονταν τά ἐρειπωμένα σήμερα κελλιά τῶν μοναχῶν, καί στό βόρειο μέρος ὁ ὀχυρός Πύργος τῆς Μονῆς.

Πρόσθετες πληροφορίες