Νέα ώρα έναρξης των Εσπερινών στη Μονή

Με την αλλαγή της χειμερινής ώρας, η ώρα έναρξης των Εσπερινών στη Μονή είναι στις 5:00 μ.μ.


Ενημερώθηκε σχετικά και το Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών του ιστότοπου.

Πρόσθετες πληροφορίες